English Classes

Published by English Tuition Classes 01 Feb 14:33 pm Jaffna, Jaffna

  • English Classes
Rs 450

பிரத்தியேக ஆங்கில வகுப்புகள்

முதலாவது வகுப்பு கட்டணம் எதுவும் இன்றி இலவசமாகக் கற்பிக்கப்படும்.

அனுபவம் மிக்க ஆசிரியரால் தரம் 6 தொடக்கம் க.பொ.த உயர்தரம் மற்றும் பல்கலைக்கழக மாணவர்களுக்குரிய ஆங்கில மொழி வகுப்புகள் தங்கள் வீடுகளுக்கு வந்து கற்பிக்கப்படும்.

Contact

Tuition
Tuition type: Class
For Sell
Jaffna , Jaffna
Save ad as favorite