අඩක් නිමකල නිවස සමග ඉඩම

Published by Supun 13 Dec 23:23 pm Mawathagama, Kurunegala

Rs 3,100,000

විදුලිය,නල ජලය ඇතුලු සියලුම පහසුකම්
සහිතයි..
කුරුණෑගල නගරයට විනාඩි 15න් ලගාවිය හැක.
රෝහල් පාසල් km දෙකක් පමන දුරින්..
වැඩ්දුර විස්තර සදහා අමතන්න..

Contact

Houses
Beds: 2
Baths: 1
Land Size: 15 perches
House size: 950 sqft
Address: තාරාපොත මාවතගම
For Sell
Kurunegala, Mawathagama
Save ad as favorite

Do you have something to sell?

Post your ad on adsme.lk

Post your ad now