ලාභ ලබන ව්‍යාපාරයක් විකිණීමට

Published by Ayush Ceylon 23 May 22:14 pm Colombo 08, Colombo

Rs 500,000

2019 වසරේ සිට ක්‍රියාත්මක, ඔන්ලයින් ව්‍යාපාරයක් වෙබ්අඩවිය සහ වෙබ්අඩවියට අදාළ ෆේස්බුක් පිටුවත් සමග විකිණීමට ඇත.
වැඩිම ඉල්ලුමට ඉක්මනින්ම ලබාදේ. අධ්‍යාපන කටයුතු සහ රැකියාව යන දෙකටම හිරවීම නිසා වෙබ්අඩවිය හරහා සිදුකරන ව්‍යාපාර කටයුතු සඳහා කාලය වෙන්කිරීමට නොහැකි බැවින්, සිදුකරගෙන යා හැකි අයෙකුට ඉක්මනින් විකිණේ. 2020 වසර අවසන් වන විට ශුද්ධ ලාභය රු.250000ක් තිබුණි. මිලදී ගන්නා පුද්ගලයාට හෝ ව්‍යාපාර ආයතනයට සම්පූර්ණ වෙබ්අඩවියේ Concept එක දෙනු ලැබේ. මෙය තරඟ දෙකකම අවසන් පූර්ව වටය දක්වා තේරුණු Concept එකකි. දීර්ඝකාලීනව කරන් යන්න පුළුවන් අයෙකුට වසරකට ලක්ෂ 5කට වැඩි ශුද්ධ ලාභයක් ඉපයීමට හැකි Business Plan එකකින් යුක්තයි.


සෞඛ්‍ය ක්ෂේත්‍රය හා සම්බන්ධ ව්‍යාපාරයකි.

Contact

Other Business Services
Service type: Software / Website development
For Sell
Colombo, Colombo 08
Save ad as favorite

Do you have something to sell?

Post your ad on adsme.lk

Post your ad now