පරිගනක ක්ෂේත්‍රයේ ඔබටත් රටටත් සේවය කිරීමට අනගි අවස්ථාවක්

Published by Prasanna Gunawardena 29 Apr 01:31 am Colombo 06 , Colombo

Rs 1

ප්‍රාරම්භක වාක්‍යයට අනුව ගෞරවාන්විත මනා නිපුනත්වයෙන් , දුරදර්ශනයන්ගෙන් හෙබි ජාත්‍යන්තර සබදතාවයන්ගෙන් ප්‍රබල මතුවි පෙනෙන අපගෙ විශිශ්ඨත්වය ක්‍රියාකාරිත්වය සහ පොරොන්දු නැවත නැවත් විදහපැමෙ හැකියාවන් ඇති අපෙක්ශා සහගත ප්‍රවනතාවයන්ගෙන් හෙබි තම පුද්ගලික ධනය සහ ශ්‍රමය අප සන්විදානයෙ සහ තමුන්ගෙ උන්නතිය බලාපොරොත්තු වන මුදල් යොදවනන්ගෙ ගෞරවනීය සහබාගිත්වය අප බලාපොරොත්තු වන අතර ඒ අය අප සන්විධානයෙ යාව ජීව සාමාජිකයන් ලෙස නම් කෙරෙන අතර ඒ අයට දැන්විම පල කිරිමෙ සහ ජාල පද ඇති සැලස්මවල් නිර්මානය කිරිමෙ හැකියාවන් වලින් පිරිපුන් අය විය යුතුය
මෙ අතර ඉහත සදහන් සුදුසුකම් වලින් හෙබි සින්හල ඉන්ග්‍රිසි භාශාවන් වල නිපුනත්වයන් ඇති රැකියාවන් බලාපොරොත්තුවෙන් සිටින අපෙක්ශකයින්ට පුහුනු විමෙ හො තම ප්‍රවනතාවයන් හදුන්වාදීමෙදි ප්‍රබල මතු වි තිබෙන අයට අප වහල යටදිම පුහුනු විමෙ සියලු පහසුකම් ලබා දිමට අවකාශයන් ඇති අතර කැපිපෙනෙන දක්ශ අයට අප සන්විදානය තුලම රැකියාවන් ලබාදිමෙ ප්‍රතිපාදන අප සතුය.
වැඩි විස්තර සදහා අමතන්න.
0703497118

Contact

Jobs in Sri Lanka
Colombo, Colombo 06
Save ad as favorite

Do you have something to sell?

Post your ad on adsme.lk

Post your ad now