ගබඩා සහයිකා - සේදවත්ත

Published by John Keells Logistics (Pvt) Ltd MEMBER 27 Nov 18:38 pm Wellampitiya, Colombo

Rs 33,000

# තනතුර : ගබඩා සහයිකා (Warehouse Assistant) - සේදවත්ත තොග ආහාර බෙදා හැරීමේ සංකීර්ණය
======================================================================

# සුදුසුකම් :

~ අයදුම්කාරිය වයස අවුරුදු 18-35 ත් අතර අයෙකු විය යුතුය.
~ නවාතැන් පහසුකම් ලබා දෙනු නොලැබේ.
~ පෑලියගොඩ සහ සේදවත්ත ප්‍රදේශයට විනාඩි 45ක දුරින් පදිංචි අයෙක් විය යුතුය. (ස්ථීර හෝ තාවකාලික)

# ප්‍රතිලාභ :

~ සේවා කාලය - උදෑසන 7 සිට රාත්‍රී 7 දක්වා.
~ දිවා සේවා මුරය.
~ පැය 8 න් පසු අති කාල සේවයේ යෙදිය හැක.
~ ඉරිදා දින අනිවාර්ය නිවාඩු දිනයකි.
~ දෙවන මස සිට අතිකාල සමග මාසික වැටුප රු. 30,000 ත් - 33,000 ත් අතර.
~ දිවා ආහාරය, තේ, නිල ඇදුම් සහ සපත්තු ආයතනය විසින් සම්පූර්ණයෙන්ම නොමිලේ සපයනු ලබයි.
~ සමාගම මගින් ඉහල වටිනාකමකින් යුත් විශේෂ වෛද්‍ය රක්‍ෂණයක් නොමිලේ ලබා දෙනු ලැබේ.
~ ස්ථිර වූ පසු වසරකට තුන් වරක් බෝනස් දීමනා ලබා ගැනීමට වරම්.
~ EPF/ETF අරමුදල්.
~ විශේෂ පුහුණු වැඩසටහන් / වාර්ශික සුහද හමු / විනෝද චාරිකා / ක්‍රිකට් තරග.
~ මෙය කාර්යාලීය රැකියාවක් නොවේ (Office Job).

## රැකියාවට අදාළ නොවන ඉහළ අනවශ්‍යය සුදුසුකම් සහිත අයදුම්කරුවන් සමාගම මගින් සම්මුඛ පරීක්ෂණ සදහා කැදවනු නොලැබේ. ##

Contact

Jobs in Sri Lanka
Colombo, Wellampitiya
Save ad as favorite
Visit member's page
John Keells Logistics (Pvt) Ltd

Empowering Your Supply Chain


Do you have something to sell?

Post your ad on adsme.lk

Post your ad now