ගලේවෙල තුළ සියලු දැන්වීම් 1-9 of 11 පෙන්නුම් කරයි
Bulk SMS Promotion - Target Area / Services

MEMBER වෙනත් ව්‍යාපාරික සේවා, බත්තරමුල්ල

Negotiable

Two story house and two story building with outdoor reception hall for sale.

නිවාස, වැලිවේරිය

Negotiable

House with Land for sale

ඉඩම්, ගලේවෙල

Negotiable

1 week
LAND FOR SALE

ඉඩම්, ගලේවෙල

රු. 4,300,000

4 months
වානිජ වටිනාකමක් සහිත ඉඩමකි.

ව්‍යාපාරික දේපළ, ගලේවෙල

Negotiable

1 year
Honda Dio 2016 (Used)

මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්, ගලේවෙල

රු. 280,000

1 year
Acer laptop for salle

පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්, ගලේවෙල

රු. 39,000

1 year
Land

ඉඩම්, ගලේවෙල

Negotiable

2 years
Bajaj Discover 2011 (Used)

මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්, ගලේවෙල

රු. 130,000

2 years
Bajaj Discover 2011 (Used)

මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්, ගලේවෙල

රු. 130,000

2 years
නිවසක් සමග ඉඩමක් ගලේවෙල

නිවාස, ගලේවෙල

රු. 7,500,000

2 years
Page 1 of 1

ඔබට විකිණීමට යමක් තිබේද?

ඔබේ දැන්වීම adsme.lk හි පළ කරන්න

ඔබගේ දැන්වීම පළ කරන්න