ලංකාවේ අඩුම මිළට BULK SMS PROMOTION

Gossip Lanka Digital MEMBER විසින් විකිණීමට 26 Jan 19:57 pm , බත්තරමුල්ල

Negotiable

ලංකාවේ අඩුම මිළට BULK SMS PROMOTION
ඔබේ ව්‍යාපාරයේ ආදායම අදම වැඩිකරගන්න

ඔබට අවශ්‍ය ප්‍රදේශය හෝ Audience එක ටාගට් කරලා කැමති විදියකට කැම්පේන් එක කරගන්න

දැන්ම කතා කරන්න
0774320320 | 0774220220 | 0115202020

- Bulk SMS Promotion | Bulk SMS Gateway
- මාසික ගාස්තු නැත
- සේවා ගාස්තු නැත
- එකවර ඕනෑම ප්‍රමානයක් යැවිය හැක
- ඕනෑම භාෂාවකින් SMS යැවිය හැක
- API පහසුකම
- WooCommerce – WordPress plugin

අමතන්න

සේවා වර්ගය: මෘදුකාංග සහ වෙබ් අඩවි නිර්මාණය
විකිණීමට
, බත්තරමුල්ල
දැන්වීම ප්‍රියතම ලෙස සුරකින්න
සාමාජිකයාගේ පිටුවට යන්න
Gossip Lanka Digital

Best Web Design Company in Sri Lanka

ඔබට විකිණීමට යමක් තිබේද?

ඔබේ දැන්වීම adsme.lk හි පළ කරන්න

ඔබගේ දැන්වීම පළ කරන්න