Massey Ferguson 1552 4 Wheel 2016 Japan

Published by Starad 19 Dec 11:52 am Kilinochchi, Kilinochchi

  • Massey Ferguson 1552 4 Wheel 2016 Japan
  • Massey Ferguson 1552 4 Wheel 2016 Japan
  • Massey Ferguson 1552 4 Wheel 2016 Japan
  • Massey Ferguson 1552 4 Wheel 2016 Japan
  • Massey Ferguson 1552 4 Wheel 2016 Japan
Rs 2,560,000

Massey Ferguson 1552 4 Wheel 2016 Japan
2955cc
2022 ඝණකම තහඩු ටේලරය
මසකට රු.68000 හයර් ඒක සමඟ
මුදල් හදිස්සියක් සඳහා ඉක්මණින් විකිණීමට

Contact

Heavy Machinery & Tractors
Condition: Used
Vehicle type: Tractor
Model year: 2016
For Sell
Kilinochchi, Kilinochchi
Save ad as favorite