නව නිවස විකිනීමට මහියන්ගන නගරය, New House for sale Mahiyangana Town

Published by S Fernando 01 Oct 15:26 pm Mahiyanganaya, Badulla

Rs 14,000,000

මහියංගන නගරයට නුදුරින් අලුතින් ඉදිකරන ලද නිවස විකිණීමට ඇත.
පර්චස් 20 ඉඩමක විශාල නිදන කාමර 3 ක්, නාන කාමර 1 ක්, විසිත්ත කාමරය, කෑම කාමරයක්, පැන්ට්රි, විශාල විවෘත වෙරන්ඩා.

පාර ඉදිරිපස වෙනම කඩ කාමර දෙකක්.
ගේට්ටුව සමඟ ඉඩම වටා තාප්පය.
මහියංගණ රෝහලට සහ විහාරස්ථානයට මීටර් 750
අයිතිකරු දිවයිනෙන් පිටව යාමට බලාපොරොත්තුවෙ.

Newly built (Unoccupied) house for sale close to Mahiyangana Town.
3 large bed rooms, 1 bathroom , Living, dinning, built up Pantry, Large open Veranda in 20 Perch land. Two separate Shop spaces with road frontage.
Sounding Wall with gate.
750 Mtr to Hospital and Mahiyangana Temple,
Owner Leaving Island.

Contact

Houses
Beds: 3
Baths: 1
Land Size: 20 perches
House size: 2,200 sqft
For Sell
Badulla, Mahiyanganaya
Save ad as favorite

Do you have something to sell?

Post your ad on adsme.lk

Post your ad now